Rød tråd/Pink Patch

Rød tråd/Pink Patch

Rød tråd angriper alle gressarter som brukes i plener eller sportsgress, men man har erfart at Rødsvingel kan være mer utsatt for å bli angrepet enn for eksempel Raigress. De første symptomene er runde til uregelmessige flekker i varierende diameter. Gressbladene blir vanntrukne før de blir bleke eller gule og visner. Ved veldig sterke angrep kan man risikere at gresset drepes av soppen, men dette er svært sjeldent. Rød tråd opptrer som regel om sommeren og er et resultat av næringsbrist hos gresset. Som regel er det mangel på nitrogen som gjør at gresset angripes.


Løsningen for å bli kvitt rød tråd vil i de fleste tilfeller være å tilføre gresset nitrogen. Gjødsler man med et nitrogenholdig gjødsel så er som regel problemet løst i løpet av kort tid. Har man infiserte områder kan det også være lurt å klippe plenen med oppsamler for å hindre spredning av smittet gress. 

Tilbake til bloggen