Hva betyr egentlig NPK?

Hva betyr NPK?

NPK er en betegnelse som blir oppgitt på de fleste gjødselsekker. NPK står for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Nitrogen er viktig for plantenes vekst, man kan si at det er dette som gir virkning oppover over jorden. Høyt nitrogeninnhold gir kraftig vekst. Fosfor virker derimot nedover og styrker røttene. Fosfor gir også vakre blomster, bladet og frukter. Kalium er det siste virkestoffet som er en slags hjelper for planten slik at vann og næringsstoffene blir tilført planten på best mulig måte. 

Etterfulgt av bokstavene NPK kommer det tre tall, for eksempel NPK 12-4-8. Dette tallet viser prosentandelen av hver enkel bestanddel. I dette tilfellet, 12% nitrogen, 4% fosfor og 8% kalium.

Bønder bruker ofte gjødsel med svært høyt nitrogeninnhold. Dette er fordi de ønsker kraftig og rask vekst for å få mest mulig ut av slåtten gjennom sesongen. Her er det ikke så viktig å styrke røtter etc da det kun er det som er over jorden som er viktig. For en privat hage eller sportsplen er derimot ikke dette tilfelle. Her ønsker man å få etablert en så sterk og frisk plen som mulig og bør av den grunn fokusere vell så mye på fosfor og kaliumtilførsel. Bruker man et gjødsel med høyt nitrogeninnhold på plenen hjemme vil den vokse fort, men resultatet vil bare bli at man må klippe oftere. Man bør derfor finne seg et gjødsel som har en god fordeling av NPK.

For våre anbefalte gjødseltype, klikk her.

Tilbake til bloggen