Filt/”Thatch”

Filt/”Thatch”

Gressfilt eller “Thatch” som det kalles på engelsk er et lag med dødt organisk materiale som dannes mellom gresset og jordoverflaten. Har man en gammel plen (10 år eller eldre) hvor man ikke har gjort noen tiltak tidligere, har man mest sannsynlig allerede et 30–40 mm tykt lag med gressfilt. Gressfilt utvikles i plenen når organisk avfall produseres raskere enn det kan brytes ned. Har man en ren sandplen, altså en plen laget på sand, er filt sjeldent et problem.

Hvorfor ønsker man ikke gressfilt i plenen?

Et tynt lag med gressfilt er ikke noe problem. Det kan på mange måter virker isolerende og styrkende for gresset. Problemene kommer når dette laget blir over 5 mm tykt. Filtlaget blir liggende som et bløtt teppe over plenen/jorden og hindret vann, luft og næringsstoffer å komme ned til røttene. For å prøve å bekjempe dette vil røttene til gresset vokse nærmere overflaten, noe som igjen resulterer i at rotmassen og oksygenopptaket forverres. Plenen vil også bli mindre slitesterk og tåler ikke lengre sport og lek. Gressets overlevingsevne forverres betraktelig og i verste tilfelle ender det opp med å dø.


Fjerning av filt

Å fjerne gressfilt vil gi deg en tett, konkurransedyktig plen. Det vil gi bedre oksygenopptak, større vanngjennomtrenging og en redusert risiko for sykdom. Det gjør gresset mye mer slitesterkt, siden rotmassen vokser og røttene vokser dypere.


  • Vertikalskjæring for å fjerne gressfilt er en effektiv metode. For øvrig info om dette temaet, se vår spesifikke artikkel om vertikalskjæring. Dette er som sagt svært effektivt, men bør ikke utføres uten at det er helt nødvendig. 
  • Har man tatt en liten jordprøve og ser at problemet ikke er så stort at det er nødvendig med vertikalskjæring, vil jevnlig toppdressing med sand være måten å unngå oppbygning av filt på. Med jevnlig anbefaler vi minimum èn gang i året, gjerne oftere også i mindre doser. Har man tørr og fin sand kan man med fordel spre ut et tynt lag flere ganger gjennom sesongen ved hjelp av en spredevogn.
Tilbake til bloggen