Drenering av plen og hage

Drenering av plen og hage

Sliter du med at plenen ikke sveller unna vannet ved mye nedbør og det danner seg putter i hagen, bør du nok se litt på drenering og underlaget ditt. Gresset trenger vann, men blir det liggende over tid vil det skade og i verste fall ta livet av de delene av plenen din som konstant ligger fuktige. 


Det første man må finne ut er hvorfor enkelte områder blir stående under vann. 

  • Har man for eksempel områder som er lavere enn resten av plenen, vil ofte vannet renne hit og bli liggende. I så tilfelle må man prøve å rette opp disse områdene og gjøre noe med fallet. Grav opp området, fyll ny masse under og legg tilbake gresstuene. Det blir litt som om man har en innkjørsel med belegningsstein. Ligger noen av steinene lavere enn resten, vil det alltid samles vann i disse lave områdene. 
  • Har man veldig leirholdig jord kan dette også skape problemer med å få drenert vannet. Leiren holder på fuktigheten istedet for å la den renne gjennom og resultatet blir at jorden etterhvert er så mettet at den eneste plassen vannet kan gjøre av seg er å bli liggende på toppen. 
  • Man kan ha for kompakt jord som gir noe av samme resultat som over. Vannet dreneres ikke videre nedover og blir liggende på toppen. 
  • I enkelte tilfeller kan også grunnvannet stå så høyt at det legger seg over plenen. 

Uavhengig av hva som er grunnen til at vann blir stående så er løsningen å gjøre noe med dreneringen til plenen. I enkelte tilfeller er problemet så stort at man trenger hjelp av fagfolk, men som regel er problemet av en art som man selv kan løse. Det er flere tiltak man kan gjøre alt etter hvor stort problemet er.

  • Har man svært mye vann som blir liggende over store deler av plenen, kan man være nødt til å grave ned dreneringsrør for å lede vannet bort. Dette er en relativt stor jobb og bør ikke påbegynnes uten at man ser på det som eneste løsning. Ved å grave ned perforerte dreneringsrør vil vannet samles i rørene og ledes bort fra plenen. Det er i dette tilfelle viktig å tenke gjennom hvor vannet skal ledes da det fort kan bli større mengder som samles i rørene. Man må ikke bare lede vannet til tomtegrensen slik at man gir naboen et minst like stort dreneringsproblem i neste omgang. 
  • Planter man busker eller trær i plenen vil disse hjelpe med å suge opp mye vann som ellers hadde blitt liggende på gresset eller i underlaget. 
  • Dersom problemet ikke er for stort kan man lufte det utsatte området. Dette kan enten gjøres med en hagegreip, en hullpipelufter eller en spade. Etter at man har stukket hull i jorden tilfører man sand som vil hjelpe på dreneringen.
  • Man kan også velge å grave opp det utsatte område og skifte ut massene som ligger under her. Har man veldig kompakt eller leirholdig jord kan man tilsette sand eller grus som drenerer godt. I dette tilfellet er det viktig at man graver såpass langt ned at man får tilført minimum 20 cm med jord over slik at gresset har gode vekstvilkår og røttene kan etablere seg.
  • Jevnlig toppdressing av sand er også et godt tiltak for å sikre god drenering på plenen. Etter kort tid vil gresset vokse gjennom og regn og meitemark vil jobbe sanden ned i jorden og gjøre den mer drenerende. 
Tilbake til bloggen