Dette er de vanligste gressortene for plen i Norge.

Vanlige gressorter i Norge

 • Raigress (Perennial ryegrass)
  • Raigress er idag en gresstype som er veldig vanlig å bruke i de fleste gressblandinger. Det er kjent for sin mørkegrønne farge og høy motstand mot slitasje. Av den grunn er Raigress også mye brukt i sportsplener. Raigress etablerer seg også veldig raskt som også er grunnen til at den er fordelaktig å bruke ifm hjelpesåing eller nyanlegging. Ved optimale forhold vil raigresset ha etablert seg i løpet av en ukes tid. Det krever imidlertid mye næring og vann for å trives og har vist seg å ikke tåle lengre kuldeperioder spesielt godt her til lands. Fordelen er som sagt at det etablerer seg raskt, så om man har mye vinterskade på plenen så har man raskt en grønn og fin plen igjen om man støttesår med rai. Rajgresset har sterke fibre i bladene, så skarpt klippeutstyr er viktig for å ikke få flisete tupper som kan innføre sykdom. Ved bruk av sylinderklipper gir rajgresset markerte “striper”.
 • Rødsvingel (Red fescue)
  • Rødsvingel er en annen type man ofte finner i dagens gressblandinger. Til motsetning fra Raigresset er rødsvingel kjent for sine trådsmale og myke gresstrå. Rødsvingel vokser ganske tregt men har lite behov for vann og næring når det først har etablert seg. Rødsvingel tåler lav klippehøyde (5 mm), men er ikke like god mot slitasje som for eksempel raigress. Den har imidlertid stor overvintringsstyrke, så den passer fint i vårt klima her i Norge. Blir ofte brukt på golfgreener.
 • Engrapp (Kentucky bluegrass)
  • Engrapp er kjent for sin mørke, nesten blåaktige grønnfarge. I ferdigplenproduksjon er engrapp ofte brukt da den danner seg et vev av underjordiske stengelutløpere. Dette bidrar til at Engrapp er sterkt og reperasjonsdyktig, og den holder også godt på næring som gir god overvintrinsstyrke. Den spirer imidlertid ganske tregt og liker ikke klippehøyder under 15 mm. Har man leirholdig jord og vet man kan ha kalde vintre, er Engrapp et godt alternativ å så med.
 • Tunrapp (POA/Annual meadow grass)
  • Tunrapp er en gressart som i de fleste tilfeller blir ansett som et ugress. Det etablerer seg hurtig og er en vanskelig sort å bli kvitt om man først har fått den inn i plenen. Tunrapp har en lysegrønn farge og danner tuer med svakt rotsystem, noe som gjør den følsom for tørke. Tunrapp tåler svært lav klippehøyde og det finnes faktisk rene tunrappgreener i verden. Se forøvrig egen artikkel på nettsiden om tunrapp.

Våre gresssorter og blandinger

Tilbake til bloggen