Sopp i plenen?

Sopp i plenen?

Sopp i plenen er i utgangspunktet ikke noe å bekymre seg for, snarere tvert imot. Om sopp vokser opp i plenen viser dette bare at det er nok fuktighet og næring i jorden som også er bra for gresset. Det skal sier at noe sopp er bra, men dersom man får veldig store forekomster kan gresset tape næring til soppene. Dette kan gjerne skje om man får såkalte “hekseringer” i plenen hvor soppene nærmest dannes i en sirkel. Gresset i midten av slike hekseringer vil kunne slite med å få tilført nok næring.

For å få bukt med soppene er det jevnlig klipping som hjelper. Klipper man ofte over soppene vil de etterhvert forsvinne.

Tilbake til bloggen