Oldenborrelarver

Oldenborrelarver

Oldenborrelarver


Hageoldenborre er et av de insektene som forårsaker størst skade på Skandinaviske fotballbaner og golfbaner. De er også et stort problem i gressplener i privathager, spesielt i porøse jordarter og tørre sommere. Oldenborrelarvene gnager på gressrøttene slik at gresset visner pga. tørke, og i enkelte tilfeller kan store stykker av plenen rulles helt av. Det andre og tredje larvestadiet spiser gressrøttene utover sensommeren og gir størst skade i august-september.

Selv om oldenborrelarvene gjør stor skade i seg selv, er det sekundære skadene som forårsakes av fuglenes jakt etter larvene som kanskje er mest øyenfallende. Fuglene hakker etter larvene slik at gresstuster snus opp ned, og det i verste tilfelle ser ut som oppløyd åker. I enkelte områder kan også grevling grave etter oldenborrelarver som vil gi stor skade på plenen.


Larvene kan overvintre og ligger ofte 15-20 cm dypt. 


Larvene kan bekjempes ved å tilføre nematoder til jorden. Nematodene trenger minimum 10 grader for å fungere. Nematoder finnes naturlig i jorden fra før, men dessverre ikke i stort nok antall til at de kan bekjempe en invasjon av oldenborrelarver. Nematodene søker rundt i jorden etter larvene og dreper de. Når larven er drept gjennom en utsluppet bakterie bruker nematodene den døde larven som hi for å formere seg videre. Nematoder blandes ut i vann og tilføres infisert område med en vannkanne eller sprøyte. I to til tre uker etter behandling vil man kunne se de døde, brune larvene som dukker opp. Det er viktig og holde området fuktig i behandlingstid og ved påføring bør man unngå direkte sollys så velg gjerne en overskyet dag.


Fungerer ikke behandling med nematoder er det dessverre ikke så mye annet å gjøre enn å grave eller frese opp jorden/plenen slik at larvene kommer til syne. I tillegg vil en del av larvene bli drept i denne prosessen. Etter oppfresing vil man enten fjerne dem for hånd, eventuelt satse på at fuglene forsyner seg og spiser rent. Jorden bør ligge brakk en stund etter angrep før man etablerer ny plen. 

Tilbake til bloggen