Forskjellen på organisk og kunstgjødsel. Hva bør man velge?

Kunstgjødsel eller organisk gjødsel?

Forskjellene mellom kunstgjødsel (mineralgjødsel) og organisk gjødsel er flere. Kunstgjødsel er som navnet tilsier, kunstig fremstilt. Kunstgjødsel inneholder plantenæring på uorganisk form og gjør dermed næringen direkte tilgjengelig for planter. Dette sikrer maksimal utnyttelse av plantens vekstpotensial, men gjør også at næringsstoffene lettere blir utsatt for utvasking i jorden. Dette er spesielt et økologisk problem hvor næringsavrenning, spesielt nitrogen, blir utvasket fra store jordbruksarealer og havner i vassdrag eller i grunnvannet. Organisk gjødsel på den andre siden er langtidsvirkende og kan nærmest sees på som et lager som plantene nyttiggjør seg ved behov. Organisk gjødsel er fremstilt av organiske materialer som hønselort og tilsatt andre nødvendige virkestoffer som Urea og kalium. 

Mens kunstgjødsel sies å ødelegge mikrolivet i jorden, er organisk gjødsel en akselerator og matkilde for mikrobene man ønsker å ha. Dette gir god og levende jord og næringsstoffene som er i levende jord blir bevart i motsetning til å bli skylt bort. 

I tillegg har vi vår venn, meitemarken, vår naturlige plenlufter. Ved bruk organisk gjødsel trives meitemarken godt mens det motsatte er tilfelle ved bruk av kunstgjødsel. 

En siste viktig ting å ta med seg ift forskjellen mellom de to er hva det gjør med jorden vi dyrker i. Vi har vært inne på det tidligere, men ved kunstgjødsel dreper man altså mikrolivet i jorden. Resultatet av dette er at man for hvert år må bruke større mengder kunstgjødsel for å få ønsket vekst og til slutt sitter man igjen med en død jord hvor ingenting vil vokse. 

Mange er også redd for at gjødselet skal svi gresset om det ikke regnet like etter at man har påført. Dette stemmer til en viss grad, men er nok størst problem dersom man bruker kunstgjødsel. Organisk gjødsel kan fint ligge på plenen noen dager før man får en regnskyll og næringen trekker ned i jorden.

En annen forskjell er prisen. Kunstgjødsel er som regel betraktelig dyrere enn organisk gjødsel. Dette gjelder ikke bare innkjøpspris på selve gjødselet, men også virketiden. Som sagt er kunstgjødsel fremstilt på en måte som gir plantene umiddelbar næring. Organisk gjødsel på den andre siden er langtidsvirkende og man trenger av den grunn ikke gjødsle like ofte og mye som man må for å få samme resultat som med kunstgjødsel.

Når man snakker om plen er det mange som sier at det å få en fin plen er en maraton og ikke en sprint. Av den grunn er det viktig å tenke på hvilken gjødsel man bruker på plenen. Ja, med kunstgjødsel får man gjerne raskt og god vekst, men for jordsmonnet og plenens styrke i det lange løp er det kanskje ikke rette veien å gå. Gjødsler man derimot med organisk gjødsel vil man kontinuerlig tilføre næring som ikke bare styrker gresset, man gir også jordsmonnet og mikrobene som lever her de beste vilkårene for å trives. Og som vi vet, uten et godt jordsmonn og våre små arbeidere i bakken vil ikke gresset trives i det lange løp.

Tilbake til bloggen