Gjødsling ved såing av plen? En guide til sunn vekst.

Gjødsling ved såing av plen? En guide til sunn vekst.

Når man skal etablere en ny plen, enten ved såing av frø eller legging av ferdigplen, er det viktig å forstå hvordan og når man bør gjødsle for å sikre en sunn og frodig vekst. Gjødsling gir nødvendig næring til gresset, men riktig timing og mengde er avgjørende for å unngå skade og optimalisere vekstforholdene.

Gjødsling ved såing av frø

 1. Belagte frø/"Coated": Noen gressfrø kommer med et næringsbelegg som gir en startdose av nødvendige næringsstoffer. Disse frøene trenger ikke ekstra gjødsel før de spirer, da belegget gir nok næring i de første fasene av veksten.
 2. "Vanlige" frø: For frø som ikke er belagt med næringsstoffer, er det fordelaktig å gi en lett dose med startgjødsel. Denne typen gjødsel er spesielt utviklet for å gi en rask tilførsel av næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kalium, som fremmer rask rotdannelse og spiringsvekst.

Gjødsling ved legging av ferdigplen

 1. Forberedelse av jorden: Før legging av ferdigplen, bør man forberede jorden ved å fjerne ugress, løsne jorden og eventuelt tilsette organisk materiale som kompost for å forbedre jordens struktur og næringsinnhold.
 2. Gjødsling: Det kan være lurt å tilføre en balansert gjødsel til jorden før legging av ferdigplen. Dette sikrer at røttene til den nye plenen får en god start med tilstrekkelig næring.

Timing og mengde

 1. Før såing: Hvis jorden er næringsfattig, kan en startdose med balansert gjødsel tilsettes før såing. Dette gjøres ved å spre gjødselen jevnt over jorden og rake den lett ned i de øverste 5-10 cm av jorden.
 2. Etter spiringen: Når gresset har spiret og nådd en høyde på 5-7 cm, kan det være nødvendig med en ny dose gjødsel for å støtte videre vekst. Bruk en nitrogenrik gjødsel for å fremme kraftig vekst og grønnfarge.
 3. Vanning: Etter gjødsling er det viktig å vanne plenen grundig. Dette hjelper næringsstoffene å trenge ned i jorden og bli tilgjengelige for gressrøttene.

Gjødsling i vekstsesongen

 1. Tidlig vår: Start vekstsesongen med en balansert gjødsel for å vekke plenen fra vinterdvalen og gi en god vekststart.
 2. Midtsommer: En lett dose nitrogenrik gjødsel kan bidra til å opprettholde grønnfargen og veksten gjennom sommeren.
 3. Tidlig høst: En høstgjødsel med lavere nitrogeninnhold og høyere innhold av fosfor og kalium kan hjelpe plenen å forberede seg til vinteren og fremme rotvekst.

Tips for suksess

 1. Jordtesting: Før gjødsling, utfør en jordtest for å bestemme pH og næringsinnhold. Dette gir innsikt i hvilke næringsstoffer som trengs mest.
 2. Bruk av organisk gjødsel: Organiske gjødsler frigir næringsstoffer saktere enn syntetiske gjødsel, noe som gir en jevnere næringstilførsel og forbedrer jordens helse over tid.
 3. Unngå overgjødsling: For mye gjødsel kan skade gressrøttene og føre til at næringsstoffer vaskes ut i grunnvannet. Følg anbefalte mengder nøye.

Konklusjon

Å gjødsle riktig ved såing av ny plen eller legging av ferdigplen er avgjørende for å oppnå en sunn og frodig plen. For frø med næringsbelegg er ekstra gjødsel unødvendig, mens vanlige frø kan ha nytte av en startdose med gjødsel. For ferdigplen er forberedelse av jorden og tilførsel av gjødsel før legging viktig. Regelmessig gjødsling gjennom vekstsesongen, kombinert med riktig vanning, vil sikre en sterk og motstandsdyktig plen. Husk alltid å utføre en jordtest for å skreddersy gjødslingsplanen til din plenens spesifikke behov.

Tilbake til bloggen