Gjødsler du plenen din riktig?

Gjødsler du riktig?

Å gjødsle plenen riktig er noe av det viktigste å gjøre om man ønsker en frisk og frodig gressmatte. Men hvordan gjødsler man for å få best mulig resultat? Hvor ofte og med hva? Vi skal her prøve å gi deg en kort innføring i gjødsling av plen for å få et så best resultat som mulig. 


Gjødsel tilfører viktige næringsstoffer som gress og andre planter trenger for å vokse. Tilfører man ikke gjødsel regelmessig gjennom vekstsesongen vil jorden etterhvert bli tappet for næringsstoffer og gi dårlige vekstvilkår for gresset.


Man bør gjødsle gjennom hele vekstsesongen. Det vil si fra gresset våkner til liv om våren og frem til det går i dvale på høsten. Mange har en misoppfatning om at dersom man gjødsler en gang på våren og en på høsten så er det tilstrekkelig, dette stemmer ikke. En jevnlig dose gjennom hele sesongen er hva man bør sikte seg inn på. Minimum hver fjerde-sjette uke, eventuelt kan man ta litt lavere dose og gjødsle oftere. Dette blir ofte referert til som “spoon-feeding”. På denne måten sikrer man en jevn tilførsel av næringsstoffer. Det blir litt som om vi mennesker spiser jevnlige måltider gjennom dagen, i motsetning til å spise en stor frokost og en stor middag som eneste matinntak i løpet av en dag. Ved jevn tilførsel av gjødsel får gresset en optimal mengde som den raskt klarer å nyttiggjøre seg. For mye vil bare renne gjennom uten at røttene får tatt det opp. Det er også greit å gjødsle før man ser at det kommer nedbør. Dette vil hjelpe næringen å bli tatt opp i jorden og røttene og ikke bare bli liggende på toppen av gresset. Spesielt viktig er dette dersom man benytter seg av kunstgjødsel, mer om forskjellen i egen artikkel. Er det ikke meldt nedbør i overskuelig fremtid, er det ikke noe problem å dra frem vannsprederen for å få vannet gjødselet inn. 


Det anbefales at man gjør litt forundersøkelser og finner et passelig gjødsel som man holder seg til gjennom hele sesongen. Veksler man mellom forskjellige typer vil gresset måtte tilpasse seg nye sammensetninger og bruker unødvendige krefter på dette. Når man nærmer seg høsten kan man med fordel også bruke samme gjødsel, men man går da gjerne ned litt på gjødselmengden. Alternativt er det noen leverandører som leverer akkurat samme gjødseltype som man bruker resten av sesongen som et eget høstgjødsel. Eneste forskjellen her er at de har tatt i litt mindre nitrogen ettersom man ikke ønsker å fremme mer vekst inn mot vinteren. Noen leverandører tilsetter også biokull i høstgjødselet som fungerer som et lager for gresset. Her lagres næringsstoffer nærmest som i en svamp og gjør at gresset kan nyttiggjøre seg disse næringsstoffene tidlig på våren når det våkner til liv igjen. 

Et siste tips for å velge rett gjødsel for å få en grønn og fin plen er å velge et gjødsel som inneholder jern. Jern styrker gresset, bekjemper mose og gir en sterk og grønn farge på gressbladene. 


Ved påføring av gjødsel er det absolutt å anbefale å gå til innkjøp av en spredevogn. Disse kan man få kjøpt for en 500-lapp og vil gjøre jobben mye lettere for deg. I tillegg sikrer dette jevn spredning av gjødsel over hele plenen i stedet for at man risikerer å få mye noen plasser og lite eller ingenting andre. Man tenker gjerne at det ikke er så viktig, men tro meg, du vil se stor forskjell på plenen på de områdene som har fått gjødsel og de plassene du ikke traff. Tilbake til bloggen