Hvordan anlegge og så en ny plen

Anlegge ny plen?

Hvordan går man egentlig frem for å anlegge en ny plen og oppnå et godt resultat? Optimalt tidspunkt for nyanlegging av plen er sensommer til tidlig høst. August er på mange måter et perfekt tidspunkt. Jordtemperaturen er høy og man har ofte mer hjelp i form av nedbør. Sår man på våren eller midt på sommeren må man gjerne være mer påpasselig med vanning for at frøene ikke skal tørke ut. For at frøene skal spire må man ha en gjennomsnittlig jordtemperatur på minimum 10 grader.

  • Grunnarbeidet er det viktigste man bør fokusere på i anleggelsen av en ny plen. Jukser man her vil dette gi dårlig resultat på sluttproduktet. Start med å analysere jorden og underlaget. Heller det bort fra huset slik at vann vil renne bort, eller har man fall innover. I så tilfelle bør man først ta tak i dette og utbedre slik at man ikke får vannsig inn mot grunnmur. Se videre på resten av hagen og ta tak i lave områder hvor man kan tenke seg at det vil samle seg vann som blir stående. Man ønsker i alle tilfeller å hindre at man sitter igjen med større putter i lave områder på plenen ved nedbør. Er det en helt ny tomt man skal anlegge plen på er gjerne jorden blitt kompakt under opparbeidelse med tunge maskiner som har kjørt over. Da bør man løsne opp jorden (10-15 cm dybde) med enten en hagegreip eller jordfreser. 
  • Etter at man har påsett at man ikke vil ha noen lave områder, fallet er bort fra huset og jorden er løs og god bør man gå over hele plenen og få den så jevn som mulig. Her kan man bruke forskjellige redskaper. Vi anbefaler å bruke vår egen dressrive, men man kan også bruke en vanlig jernrive, asfaltrive eller dra en palle (opp ned) etter seg om man har et stort område. Bruk tid her slik at underlaget blir så jevnt og fint som overhode mulig. I denne omgang bør man også fjerne så mye man kan av ugress, røtter og stein som ligger i overflaten. Dette er også tiden for å analyse jorden man har. De fleste kan med fordel tilsette sand til jordsmonnet sitt i samme omgang som man finplanerer. Avslutt gjerne med en runde med hagetrommelen og utbedre eventuelle områder med forrige steg en gang til om man ser nye lave områder kommer frem etter tromling.
  • Såing. Her må man velge seg et gressfrø eller gressblanding som man ønsker å ha. Det finnes utallige sorter å velge mellom, vi anbefaler å sjekke vår egen artikkel rundt gressorter for å finne den eller de typene som passer for ditt bruk. Følg pakningsvedlegget ift såmengde pr kvadrat. Frøene spres jevnt utover jorden. Her kan man enten så for hånd i en slag kastebevegelse, med en håndspreder eller en større spredevogn. De to siste alternativene er å anbefale da dette vil sikre en jevnere spredning av frø enn om man gjør det for hånd. Et lite tips før man sår er også å riste posen med frø godt da de forskjellige frøtypene ofte kan ligge lagvis i posen og man ønsker å ha en jevn blanding når man sår.
  • Frøene er kommet ned på jorden og neste steg er nå å gi de litt beskyttelse og sikre god jordkontakt. Gå over hele området med en vanlig plastrive eller dressrive slik at jord og frø blandes lett sammen. Når dette er gjort kan man med fordel gå over hele plenen på ny med en hagetrommel. Dette vil sikre at frøene har god jordkontakt, samt gi litt beskyttelse mot småfugl som ofte er på jakt etter frø som blir liggende over bakken. God jordkontakt er viktig for å gi frøene tilgang til fuktighet slik at de ikke blir liggende å tørke ut. Har man ikke det største område er også bruk av vekstduk over veldig effektivt. Dette vil beskytte frøene mot fugler samt hjelpe på å holde på fuktighet og varme for optimal spiring.
  • Frøene er i jorden og man venter spent på at de skal begynne å spire. Avhengig av hvilken gresstype man har valgt vil dette normalt ta mellom 1-4 uker, forutsatt gode forhold. Jorden bør minimum holde en gjennomsnittlig døgntemperatur på 10 grader og man må påse at frøene holdes fuktige. For at frøene skal spire trengs det to ting, vann og temperatur. Sollys er ikke viktig før gresset har begynt å spire. Har man ikke naturlig nedbør bør man vanne frøene 2-3 ganger daglig. Vi snakker da ikke om å dynke frøene med vann slik at man risikerer at de renner bort, men en lett dusj. Man vil heller ha flere korte vanninger enn en stor.
  • Gresset spirer og det er nå tid for å gå over plenen og etterså eventuelle bare områder hvor man enten ikke hadde på nok frø, eventuelt at de har blitt vasket bort eller bare ikke spirt. Man kan med fordel blande frø sammen med litt jord og sand og spre blandingen utover på de bare områdene. Man kan også tilføre litt gjødsel i denne tiden. Bruk gjerne et organisk naturgjødsel som hønsegjødsel.
  • Første klipp bør utføres når gresset er vokst opp i 4-5 cm høyde, før det begynner å bøye seg. Har man tilgang til en manuell sylinderklipper er det å anbefale å bruke denne de første gangene da det er såpass lett at den ikke gjør noen skade på det nyspirende gresset. En robotklipper fungerer også men vær litt ekstra obs på hjørner hvor den ofte snur. Passer man ikke på vil disse områdene fort få for stor påkjenning og gresspirene vil slite med å få etablert seg.
Tilbake til bloggen